UDI vil la nye aktører drive asylmottak

UDI rapporterer en nedgang i antall flyktninger som bes bosettes i blandt annet Asker og Bærum.
Foto: Wikimedia Commons
Utlendingsdirektoratet (UDI) vil ha en mer forutsigbar drift av norske asylmottak og ønsker nå nye aktører i markedet.

I mars vil UDI lyse ut rammeavtaler for basismottak i alle regioner.

Fredag denne uken inviterer UDI alle eksisterende og potensielle nye operatører av mottak til et åpent møte, hvor de vil presentere sin nye strategi for anskaffelse, forvaltning og utvikling av mottakstjenester. Her ønsker de å nå ut til bedrifter, kommuner og frivillige organisasjoner.

– Det kan være flere forskjellige typer driftsoperatører, kommuner, private aktører og ideelle organisasjoner, som kan få rammeavtaler. De vil gjelde inntil fire år, men ikke lenger enn det, for å sikre at det jevnlig kommer til nye driftsoperatører, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI til NTB.

Større forutsigbarhet

UDI ønsker også lengre driftsavtaler enn i dagens system, og i det nye systemet vil disse være på opptil ti år. Målet er å skape en større forutsigbarhet og ha driftsoperatører som har evne til raskt å bygge opp kapasitet.

 – Gevinsten her er en bedre struktur totalt sett – en lavere pris, bedre samarbeid med kommunene, samt at vi beholder kompetansen vi allerede har i mottakene. I tillegg ønsker vi en enklere og mer effektiv anskaffelsessprosses, sier Wilberg.

UDI sier de ønsker en lav terskel for at de nye leverandørene skal kunne komme inn på markedet, gitt at de har god kompetanse på drifts- og organisasjonsmessige forhold.

– 2015 var ekstremt

Flyktningkrisen i 2015 satte det norske mottaksapparatet på harde prøver, og på det meste hadde UDI rundt 39.000 mottaks- og akuttplasser vinteren 2015/2016.

 – I 2015 hadde vi en ekstrem situasjon med veldig høye ankomster på kort tid, og det var utfordrende å skaffe nok plass til alle. Da hadde vi over 30.000 asylsøkere, sammenlignet med forventet 3.000 asylsøkere i hele 2019, sier Wilberg.

– Ved å få rammeavtaler som vi kan gjøre avrop på, ønsker vi å ta ned risikoen for at noe slikt vil skje igjen, og styrke vår oppgave med å bygge opp og ned ved behov, sier hun.

Færre asylsøkere

Stadig færre asylsøkere kommer til Norge, og i fjor søkte 2.654 personer om asyl, det laveste antallet siden midten av 1990-tallet.

Ved utgangen av forrige måned hadde 191 personer søkt om asyl i Norge, og det bodde totalt 3.655 personer på asylmottak rundt om i landet – 1.500 færre enn på samme tid i fjor.

Totalt behandlet UDI i fjor 2.673 asylsøknader fra asylsøkere som har kommet de siste årene. Av disse fikk 1.480 personer fra nesten 30 land ja på sin søknad om beskyttelse i Norge. 548 personer fikk avslag.

 

(©NTB)