Lite mangfold i norske medier

– Vi er ikke i mål med arbeidet om å øke den flerkulturelle kompetansen.
Foto: mediebedriftene.no
44 prosent av alle ansatte i norske mediebedrifter er kvinner. Samtidig sier kun 23 prosent av bedrifter at de har høy grad av flerkulturell kompetanse, viser ny undersøkelse.

Undersøkelsen i regi av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) viser god kjønnsbalanse i norske medier, men at fokuset på flerkulturell kompetanse må styrkes.

– Tallene viser at det er god kjønnsbalanse på de aller fleste nivåer, det er spesielt motiverende å se at det nærmer seg god balanse i toppledelsen. Her har bransjen jobbet godt sammen over tid. Nå sier virksomhetene at de vil øke fokuset også på den flerkulturelle kompetansen i bedriftene, det lover godt fremover, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL.

Mangfoldsundersøkelsen rapporterer på kjønnsbalanse og flerkulturell kompetanse. 23 prosent av mediebedriftene som deltar i undersøkelsen sier at de opplever at de har høy grad av flerkulturell kompetanse i egen bedrift, det er en økning på ti prosentpoeng fra forrige undersøkelse.

Lang vei å gå på etnisk mangfold

29 prosent av virksomhetene jobber i stor grad med å øke denne delen av mangfoldet (+5 prosentpoeng). 47 prosent av bedriftene (-5 prosentpoeng) sier de er lite tilfredse/misfornøyd med det flerkulturelle mangfoldet de har i dag.

– Vi ser at økningen er fra et veldig lavt nivå til mindre lavt. Vi har fortsatt en lang vei å gå, derfor er det godt at bedriftene nå er bevisste og har fokus på dette, sier Øgrey.

Redaksjonelle bedrifter er de som opplever lavest flerkulturell kompetanse. Kun 12 prosent av slike bedrifter oppgir at de har høy grad av slik kompetanse.

– Dette forteller oss at bransjen ikke på noen som helst måte mener de er i mål med arbeidet om å øke den flerkulturelle kompetansen. Nå er det viktig at vi styrker fokuset og sammen jobber for å løse utfordringen, sier Øgrey.

Link til undersøkelsen