Helseforetak felt i Diskrimineringsnemda for å ha brutt opplysningsplikten

En søker med flerkulturell bakgrunn har fått medhold i Diskrimineringsnemda om at sykehuset vedkommende søkte i har brutt opplysningsplikten.
Foto: Wikimedia Commons
Nemnda mener helseforetaket hadde brutt opplysningsplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven fordi de ikke ville gi innsyn i kvalifikasjonene til ansatt.

Saken gjelder ifølge nemda spørsmål om diskriminering på grunn av etnisitet og/eller foreldrepermisjon i ansettelsesprosessen for et vikariat som lege ved et helseforetak.

Saksøker, som nemda har valgt å kalle «A», søkte høsten 2022 på et 100 prosents vikariat i et norsk sykehus.

Ifølge nemda var det totalt åtte søkere til stillingen. Fire av disse ble innkalt til intervju, deriblant «A». Det ble innstilt to kandidater til stillingen, hvor «A» ikke ble innstilt.

Følte seg forbigått

– A ble ikke innstilt til stillingen til tross for at han oppfylte samtlige kvalifikasjonskrav. Han har også relevant sideutdanning og arbeidserfaring. På søknadstidspunktet hadde han ettårs erfaring som LIS 3 anestesi ved et annet sykehus. Kandidaten som ble tilsatt hadde ingen ferdigheter eller kompetanse knyttet til anestesifaget og ingen relevant arbeidserfaring eller sideutdanning. Det er bare arbeid som LIS 2 i indremedisin som teller som sideutdanning for anestesi. I motsetning til kandidaten som ble tilsatt, var A på søknadstidspunktet allerede godt i gang med spesialiseringsløpet. Likevel ble han ikke engang vurdert som aktuell for stillingen, heter det i klagen.

– Har brutt opplysningsplikt

Videre skriver de i klagen:

– Opplysningen om graviditeten og forestående foreldrepermisjon, sammen med hans etniske bakgrunn, ble vektlagt negativt i ansettelsesprosessen fordi arbeidsgiver ikke ønsket å tilrettelegge for foreldrepermisjon og fordi arbeidsgiver foretrakk en hvit nordmann med genetisk opphav fra Norge og regionen.

Da klager ville ha innsyn i søknadsprosessen ble han nektet.

Nemnda konkluderer med at sykehuset ikke har diskriminert «A» på grunn av etnisitet og/eller foreldrepermisjon.

– Samtidig har sykehuset brutt opplysningsplikten overfor «A» ved ikke å gi opplysninger om utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner om kandidaten som ble tilsatt, heter det i følge vedtaket fra nemda.

Les hele vedtaket.