Sensia ble kulturminister for en dag


Foto: KLD
Denne uken var 19 år gamle Sesina kultur- og likestillingsminister for én dag.
Prosjektet “Girls Takeover” er et internasjonalt initiativ i regi av Plan International Norge, der unge jenter tar over sjefsstillinger for en dag. Denne gangen var det Lubna Jaffery som ga fra seg jobben. Målet er å rette søkelys mot FNs bærekraftsmål 5 om likestilling og jenters rettigheter.
Dagen ble lang og variert med blant annet et møte med Vietnams visepresident Vo Thi Anh Xuan.
Foto : KLD
Sensia deltok også i samtale med vinneren av Jenteprisen, June Holm.
Kvelden ble avsluttet med Brageprisen og Prøysenprisen, slik det passer seg for en kultur- og likestillingsminister!