Felles innsats mot arbeidslivskriminalitet i transportbransjen

Ulf Aass, konserndirektør for øknonomi- og finans i Posten Bring og Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten har nå signert en omfattende samarbeidsavtale for å avdekke og forebygge arbeidslivskriminalitet i transportbransjen.
Foto: posten.no
Posten Bring har undertegnet en ny og omfattende samarbeidsavtale med Skatteetaten, for å avdekke og forebygge arbeidslivskriminalitet i transportbransjen.

– Vi har over lengre tid hatt et pilotsamarbeidet med Skatteetaten og det har vist seg som et av de mest effektive virkemidlene vi har hatt i arbeidet med å bekjempe arbeidslivskriminalitet i varebilbransjen. Vi er så fornøyde med de resultatene at vi nå utvider og forsterker avtalen til også å omfatte transportører innen tungtransport og vi opplever at de seriøse aktørene verdsetter dette, sier Stefan Midteide i Posten Bring som er fagsjef Etikk i leverandørkjeden i en pressemelding.

Slike samarbeidsavtaler med Skatteetaten har vært vanlige innen bygg og anlegg, men Posten Bring er første selskap som inngår et slikt samarbeid i transportbransjen.

Ifølge avtalen vil Posten Bring og Skatteetaten utveksle informasjon, der målet er å forsterke kontrollrutinene våre og sørge for at useriøse aktører ikke inngår kontrakter med Posten Bring. Målet er ikke å avslutte og kansellere avtaler med samarbeidspartnere.

– Dette er viktig å understreke, fordi deler av transportbransjen er ikke regulert godt nok av myndighetene. Vi fortsetter samarbeidet med selskaper som er seriøse og som vil forbedre seg, men avslutter samarbeid når det er nødvendig. I tilfellene vi finner mindre feil, ønsker vi å gi råd og veilede disse selskapene slik at de opptrer slik de skal gjøre, fortsetter Midteide.

Utenlandske sjåfører utnyttes

Fra før av har Økokrim rapportert om økt bruk av ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av utenlandske arbeidstakere.

– Sårbarheten for å bli utnyttet er større for utenlandske personer som arbeider ulovlig uten arbeidstillatelse og/eller oppholdstillatelse. Utnytting kan forekomme i ulike former som arbeidspress i form av lange arbeidsdager uten overtidskompensasjon, tilbakeholdelse av lønn, trusler eller tvang fra arbeidsgiver.

I regjeringens handlingsplan mot sosial dumping går det frem:

– Handlingsplanen omtaler tiltak regjeringen vil gjennomføre for å forebygge og bekjempe sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet. Regjeringen vil styrke det organiserte arbeidslivet og arbeidstakernes rettigheter. Utnyttelse av sårbare arbeidstakere forekommer ofte i saker om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Regjeringen vil styrke bistanden til de som utnyttes og arbeider med nye straffebestemmelser mot de som utnytter arbeidstakere.