Jødiske trossamfunn i Norge blir stadig mindre

Antall jøder som bor i Norge har gått ned fra 794 i 2020 til 741 i 2024. Det representerer en nedgang på 6,7 prosent.
Antall jøder som er medlem i et trossamfunn har gått ned fra 794 i 2020 til 741 i 2024. Det representerer en nedgang på 6,7 prosent.

Med det er jødedommen den av de store verdensreligionene som har færrest medlemmer i trossamfunn i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Hinduisme er den religionen som fra 2020 til 2024 har hatt størst vekst i medlemstallene til trossamfunnene i Norge utenfor Den norske kirke. Det er i dag 13.871 personer som er medlemmer i et hinduistisk trossamfunn i Norge, en økning på 14,1 prosent fra 2020.

Islam er fortsatt den religionen som er best representert i Norge, utenom kristendommen. I 2024 er det 190.452 mennesker som er medlemmer av muslimske trossamfunn. Det er omtrent en firedel av alle som er medlemmer av tros- og livssynssamfunn i Norge, utenom Den norske kirke.

(©NTB)