Flere asylsøkere fra Øst-Europa

(Innenriks) Antall asylsøkere fra en rekke land i Øst-Europa økte med 83 prosent fra år 2000 til 2001, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Flest asylsøkere kommer fra Ukraina, og i fjor utgjorde dette i alt 1024 personer, skriver Dagsavisen. UDI forbinder flere av disse landene med vinningskriminalitet.

UDI har lenge vært klar over problemet. For om lag ett års tid siden, presenterte UDI følgende liste over nasjonaliteter som ofte blir satt i sammenheng med vinningskriminalitet:

Russere, hviterussere, estere, litauere, latviere, moldovere, georgiere, armenere, rumenere, ukrainere og tsjetsjenere.

– Mange av dem som er tatt for vinningskriminalitet, kommer fra disse landene, uttalte UDIs informasjonssjef, Frode Forfang, da til Aftenposten.

De nye tallene fra UDI, viser en betydelig økning i asylsøkerstrømmen fra Øst-Europa til Norge i løpet av 2001. UDI understreker at tallene er foreløpige. De endelige tallene vil trolig bli enda høyere.