Innvandringsregler endret for spesialister

(Innenriks) 1. januar 2002 trådte enklere regler for behandling av søknader om arbeidstillatelse fra spesialister i kraft, ifølge UDI.

Endringene i regelverket har som mål å gjøre det lettere for norske bedrifter å rekruttere kompetanse fra utlandet. Dette er noen viktige endringer:

1. Spesialister (personer med fagutdanning minst på videregående skoles nivå) fra visumpliktige land kan få visum for å reise til Norge og finne jobb (“jobbsøkervisum”). Ordningen gjelder også spesialister som har fått jobbtilbud.

2. Adgangen til å søke om arbeidstillatelse fra Norge utvides. Spesialister med lovlig opphold i Norge (for eksempel visumfrie personer og personer med “jobbsøkervisum”, jf. første punkt) kan fra 1. januar 2002 levere søknad om arbeidstillatelse i Norge.

3. Adgangen til å gi foreløpige arbeidstillatelser til personer som har levert søknad om arbeidstillatelse utvides.

Enkelte norske utenriksstasjoner får adgang til å innvilge søknader om arbeidstillatelse som spesialist når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt. Dette gjelder foreløpig ambassadene i i Manila, Moskva, Ottawa, Riga, Tallinn, Vilinius samt generalkonsulatet i Houston.

Mer om de generelle reglene for arbeidstillatelse til spesialister finner du under punktet opphold og arbeid på udis hjemme side: www.udi.no.