200 NORAD-millioner til Mosambik

(Innenriks) NORAD gir 200 millioner i treårig budsjettstøtte til Mosambik. Avtalen er Norges bidrag til et felles giverprogram med sju andre europeiske land og EU som ble startet i 2000 melder NTB.

Det felles giverprogrammet er et resultat av at Mosambik har utarbeidet en egen handlingsplan mot fattigdom.

– Mosambik er fortsatt et svært fattig land som etter beste evne prøver å gjøre noe med fattigdomsproblemet. Direkte støtte til statsbudsjettet er i denne sammenhengen en viktig og relevant bistandsform, sier landkoordinator i NORAD, Anne Mette Strand.

Mosambik har vært et av Norges samarbeidsland siden 1977. De siste årene har den økonomiske veksten i landet ligget på over 10 prosent, og landet har dermed en av verdens raskest voksende økonomier. Utgangspunktet var imidlertid svært lavt, og Mosambik er fremdeles et av verdens fattigste land.