Nest høyest nettoinnvandring noensinne

I 2005 ble det registrert 40 100 innvandringer og 21 700 utvandringer. Nettoinnvandringen lå dermed på 18 400, noe som gjorde fjoråret til et toppår.

Bare i 1999 var nettoinnvandringen høyere, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Statsborgere fra Vest-Europa stod for flesteparten av innvandringene i 2005 (23 prosent). Samtidig var nær en tredjedel (31 prosent) av de som utvandret vesteuropeere.

Mange østeuropeere og asiater
Statsborgere fra Øst-Europa stod med 6 300 for den største nettoinnvandringen – gruppert etter verdensdel, tett fulgt av asiater (inkludert tyrkere) med 6 100 nettoinnvandringer. Til sammenlikning hadde statsborgere fra Norden en nettoinnvandring på 600 personer og vesteuropeere (utenom Norden) stod for 1 900 nettoinnvandringer i 2005.

Flest polakker
Polske statsborgere var med 3 300 innvandringer den største enkeltgruppen av innvandrere i 2005. Polakkene ble fulgt av svensker (2 700 innvandringer) og tyskere (1 700 innvandringer). Svenske statsborgere topper statistikken over utvandringer i 2005 med 1 900, fulgt av dansker og engelskmenn med henholdsvis 1 300 og 800 utvandringer.

Polakker hadde også den høyeste nettoinnvandringen med 2 900, fulgt av irakere og russere – med nær 1 200 nettoinnvandringer hver. De nye EU-landene utgjorde en femtedel av den totale nettoinnvandringen i 2005.