– Mange utfordringer i samepolitikken

0Shares

Berit Oskal Eira er reindriftssame fra Lavangen i Troms. Hun har vært engasjert i reindriftspolitiske saker i mange år, og har siden 2001 vært representant for Arbeiderpartiet i Sametinget.

Styrke konsultasjonsordningen
– Regjeringen ønsker å legge stor vekt på at konsultasjonsordningen med Sametinget skal fungere, og vi vil jobbe aktivt i forhold til andre departementer for å få dette til. Samene skal ha innflytelse over egen utvikling, og konsultasjonene skal bidra til det i alle saker som er viktige for det samiske samfunn, sier Berit. Hun forteller at det nå er lagt opp til at Sametinget får møte Finansdepartementet direkte for å legge fram sine budsjettønsker. Dette gjør budsjettbehandlingen mer helhetlig og gir en samlet vurdering av samiske behov, en ordning også Sametinget har uttrykt at de er fornøyd med.

Samisk kulturløft
Soria Moria-erklæringen slår fast at samisk språk, kultur og samfunnsliv skal ha en sikker framtid i Norge. Berit er klar på at Kulturløftet også skal komme den samiske kulturen til gode.

– Vi har klart å få til litt allerede, vi fikk inn 7 millioner ekstra til samisk kultur i 2006-budsjettet, minner Berit om.

Samisk duodji (håndverk) er Berit spesielt opptatt av, hun mener at duodji er vel så viktig som språket i forhold til den samiske identiteten, man viser sin identitet både gjennom klær og andre uttrykk. Dette gir også flere arbeidsplasser i de samiske områdene, noe det er behov for når flere skal forlate reindriften. Doudji er heller ikke et langt skritt vekk fra primærnæringen.

Selv har Berit mer enn fusket i faget både som doudji-lærer gjennom flere år og som utøver. Hun har jobbet både med skinn, søm og vev.

– Jeg er en tradisjonell og allsidig samekjerring, ler Berit. Hun stiller i egenprodusert Kautokeinokofte.

Mange utfordringer videre
Framover er det flere store samepolitiske saker på trappene. Fiskeri- og kystdepartementet vil få utredet samers og andres rett til fiskeri i havet utenfor Finnmark. En av de større satsningene i samepolitikken er et verdiskapningsprogram for kombinasjonsnæringer i samiske områder.

– Det er viktig med en stimulering av næringskombinasjoner i samiske områder, sier Berit.

Som reindriftsutøver er hun naturlig nok opptatt av utviklingen i reindriften, og spesielt av sikringen av arealgrunnlaget for denne.

– Vi ser i dag at en stadig større del av reindriftsområdene tas i bruk til andre formål. En FN-utredning viser at dette gjelder 26 % av arealet. Denne utviklingen må stoppes ellers vil det bli umulig å drive reindrift framover.

Utfordringene framover står i kø for den nye statssekretæren, både når det gjelder samepolitikk og politikk overfor nasjonale minoriteter, som hun også har ansvaret for. Men til tross for travle dager:

– Dette er en veldig spennende jobb og jeg stortrives med oppgavene, avslutter Berit Oskal Eira. 

(Hentet fra Nytt om samepolitikken nr. 1 – 18.04.2006 – Årgang 3)