Vil språkkartlegge 4-åringer

0Shares

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet iverksatt en forsøksordning med fokus på førskolebarns språkferdigheter i 12 kommuner: Oslo, Bærum, Skedsmo, Lørenskog, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Forsøket innebærer en kartlegging av språkferdighetene til alle barn som kommer til 4-års konsultasjon på helsestasjon i de aktuelle kommunene. Hensikten er så tidlig som mulig å fange opp svak språkutvikling hos barn generelt, og mangelfulle norskkunnskaper hos barn med et annet morsmål enn norsk, i følge Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).