20 år etter Tjernobyl

26. april er det 20 år siden den dramatiske Tjernobylulykken rystet hele verden. Dette er den mest alvorlige atomkraftverkulykken gjennom tidene.
Jon Arne K. Arnseth
Latest posts by Jon Arne K. Arnseth (see all)

Det var natt til 26. april 1986 at en av fire reaktorer i atomkraftverket i Tjernobyl, ti mil nord for Kiev i Ukraina, eksploderte og store mengder radioaktivitet ble sluppet ut i atmosfæren. 135 000 mennesker ble evakuert, og 1000 mennesker prøvde å slukke brannen. Av disse 1000 døde 28 prosent av akutte stråleskader. I dag lever cirka fire millioner mennesker i Hviterussland og Ukraina på områder med betydelig nedfall etter ulykken.

Greenpeace mener helseeffektene etter denne ulykken er sterkt undervurdert, og anslår at 270 000 mennesker enten har fått, eller vil få kreft, som følge av ulykken. Original-rapporten etter Tsjernobyl-ulykken fant at 600 000 mennesker ble sterkt eksponert for radioaktiv stråling. Noen prosent av det totale utslippet fant veien til Norge. Beregninger utført ved Statens Strålevern anslår at i en 50- års periode vil det komme 100-500 ekstra krefttilfeller i Norge som en følge av denne ekstradosen.