UDI tar kritikken alvorlig

0Shares

– Det er en kritikk UDI må ta svært alvorlig, sier fungerende direktør Ida Børresen. Hun understreker at UDI har en viktig jobb å gjøre med å forvalte regjeringens flyktning- og innvandringspolitikk.

UDI har allerede startet forberedelsene til en omfattende prosess knyttet til styring, kvalitetssikring og organisering av direktoratets arbeid.

Kommisjonens andre delrapport , som kommer senere i juni, vil gi ytterligere innspill til denne prosessen.

Selv om UDIs ansatte den siste månedene har vært utsatt for hard kritikk og mye oppmerksomhet, tror Børresen det er mulig å få til et godt arbeid rundt styringsforhold, rolleavklaringer og rutiner.

– Jeg opplever UDI som en organisasjon med mange kompetente mennesker som vet hvilket spenningsfelt de arbeider i, sier Ida Børresen.