Dette mener norske muslimer

0Shares

Gallup har på oppdrag for TV 2 gjennomført en undersøkelse av holdninger til integrasjon og internasjonale konflikter blant muslimer i Norge og den norske befolkningen generelt. Her presenterer vi et sammendrag av resultatene.

90 prosent av muslimene mener at det var galt å tegne og publisere tegningene, mot 48 prosent blant befolkningen generelt. Det muslimske miljøet er delt i synet på om publisering av tegninger eller bilder som oppleves som krenkende bør straffes i større grad enn i dag. 42 prosent av muslimene svarer ja og 45 prosent svarer nei på dette spørsmålet. Befolkningen ellers er klart uenig i å straffe dette i større grad enn i dag. 80 prosent svarer nei. Muslimer frykter ikke at muslimske fundamentalister skal gjennomføre aksjoner i Norge i like stor grad som resten av befolkningen.

Det store flertallet av norske muslimer tar avstand fra bombeaksjonene i London og Sharm el Sheikh i Egypt i fjor sommer, men andelen som mener at aksjonene kan rettferdiggjøres er litt høyere blant muslimer enn i resten av befolkningen. Befolkningen generelt opplever i mindre grad enn muslimene at imamene har tatt avstand fra bombeangrepene. Halvparten av den norske befolkningen tror at muslimer følger de rådene imamene gir. Blant muslimene er det et mindretall på 25 prosent som mener dette, mens halvparten av muslimene svarer benektende på spørsmålet.

Et stort flertall av befolkningen har også inntrykk av at det finnes muslimske religiøse ledere i Norge som oppfordrer til sverdets jihad, men muslimene som tror dette er i mindretall, og svært få muslimer rapporterer å ha opplevd dette selv.

Fakta:

Her er resultatene fra den første meningsmålingen utført blant muslimer i Norge.

* Norske muslimer stemmer rødt: Over 80 prosent av muslimene i Norge sier de stemmer SV eller Arbeiderpartiet ved Stortingsvalget.
* Norske muslimer hører ikke på imamene: Mer enn halvparten av muslimene i Norge sier at imamene ikke blir lyttet til.
* Norske muslimer ønsker ikke sharia: 7 av 10 muslimer i Norge avviser innføring av islamsk lov og ønsker at norsk lov må gjelde for alle borgere.
* Norske muslimer presser ytringsfriheten: Et stort flertall av muslimer i Norge mener det var galt å publisere Muhammedtegningene. 4 av 10 ønsker å straffe krenkende bruk av tegninger og bilder i større grad enn i dag.
* Norske muslimer frykter også terror: 22 prosent av muslimene i Norge frykter terror på norsk jord. 55 prosent i befolkningen generelt frykter terror.