Tiltak mot kriminalitet blant asylsøkere

0Shares

Det har periodevis vært problemer med enkelte grupper asylsøkere og enkeltindivider blant alle grupper asylsøkere knyttet til kriminalitet, ifølge UDI.

I løpet av våren skal UDI legge om mottakssystemet slik at antatt grunnløse søknader får en raskere behandling. Ifølge UDI er det mange årsaker til at det blir innført en slik hurtigprosedyre, først og fremst for å få ned den generelle saksbehandlingstiden.

Enkelte grupper asylsøkere ser ut til å spekulere i den lange saksebehandlingstiden som har vært og benytter muligheten til å være i Norge en periode og tjene penger på vinningsforbrytelser, heter det i NyhetsBrevet til Kommunal- og regionaldepartementet.

En hurtigprosedyre av antatt grunnløse asylsøknader vil være med på å minske dette problemet. Det vil både begrense tiden den enkelte har opphold i Norge, og det vil sannsynligvis ha en signaleffekt ovenfor potensielle asylsøkere.