Tiltak mot tvangsekteskap droppet

0Shares

Regjeringens Handlingsplan mot tvangsekteskap ble avsluttet ved nyttår. Nå pågår en gjennomgang av planen, men det er allerede en rekke punkter som er blitt droppet, skriver VG.

Planen ble lansert av daværende barne- og familieminister Valger Svarstad Haugland (KrF) i desember 1998.

Ifølge avisen skulle Barne- og familiedepartementet blant annet utarbeide en TV-spot om tvangsekteskap, møte minoritetsforeldre og etablere debattforum om
tvangsekteskap på Internett. Ingen av disse tiltakene er gjennomført.

De involverte departementene har imidlertid skrevet mange brev og laget brosjyrer, men det er uklart om skolene og helsestasjonene har tatt materiellet i bruk.

I fjor fordelte Barne- og familiedepartementet 1,6 millioner
kroner til 15 organisasjoner som arbeider mot tvangsekteskap, blant dem krisesentre.