Religiøse ledere må informere om prevensjon

0Shares

Paven og andre religiøse ledere må oppfordre til bruk av kondom for å redde menneskeliv, sa utviklingsministeren.

I sitt innlegg la KrF-statsråden Frafjord Johnson vekt på at hiv/aids ikke er et helseproblem alene, men at det også utgjør en fare for fred og sikkerhet. Både militært personell, lærere og prester må ta opp kampen for å informere og forebygge spredning av hiv/aids.

Blant temaene som ble tatt opp på seminaret var hvordan fredsbevarende styrker bidrar til å spre viruset, samtidig som de har en rolle i arbeidet med å forebygge smitte.