Skal fjerne afghanerne med makt

0Shares

– Jeg kan bekrefte at Oslo politidistrikt har mottatt og vurdert en anmodning fra domprosten og byrådslederen i Oslo om å fjerne de sultestreikende afghanerne
ved Domkirken, og at vi vil etterkomme denne, sier visepolitimester og ordenssjef Roger Andresen i Oslo politidistrikt.

Det er ventet at politiet vil starte arbeidet med å fjerne teltleiren til de sultestreikende afghanerne tidlig på fredagsmorgenen, på det tidspunktet det er minst mennesker i bysentrum, melder NTB.

Myndighetene avslutter dialogen med de sultestreikende afghanerne, ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Tilbudte penger
Afghanerne skal blant annet ha blitt tilbudt dobbelt så mye pengestøtte som i det opprinnelige forslaget. Summen ble doblet fra 5000 kroner til 10.000 kroner. I tillegg ble afghanerne tilbudt hjelp til yrkesopplæring i hjemlandet og eventuell støtte til å starte egen virksomhet.

– Myndighetene lar seg ikke presse til å omgjøre vedtak. De som har fått endelig avslag på asylsøknadene, må innstille seg på å reise tilbake til Afghanistan. Vårt ønske er at flest mulig skal reise frivillig. Vi håper at de sultestreikende forstår nødvendigheten av å avslutte denne aksjonen, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn.

Afghanere er verdens nest største flyktninggruppe. Ifølge UNHCR er over to millioner afghanere på flukt. Samtidig er det en omfattende tilbakevending til Afghanistan. Siden 2002 har mer enn 4,5 millioner afghanere returnert til hjemlandet. I 2006 er det ifølge Flyktningehjelpen beregnet at over 600 000 personer vil vende tilbake til Afghanistan.

– Siden regjeringsskiftet har det vært jobbet med å se helheten i forholdet mellom migrasjon og bistand. Afghanistan står foran store utfordringer. Vi ønsker at de som vender tilbake skal bli en ressurs for landet sitt i gjenoppbyggingen, og vil derfor bidra til dette, sier Rieber-Mohn.

Krav avvist
– Vårt eneste krav var at myndighetene må se på sakene til de sultestreikende på nytt, men dette kravet ble avvist, sier Zahir Athari, talsmann for afghanerne.

Afghanerne vil fortsette sultestreiken som nå har vart i nesten tre uker.

SOS Rasisme protesterer
– Vi krever at deportasjonene avbrytes, og at de sultestreikende får en ny behandling, sier organisasjonen som arrangerer en støttemarkering fra kl. 17.00 utenfor domkirka fredag.

– Domprost Olav Dag Hauge har bedt politiet om å å rydde opp rundt domkirka i Oslo og fjerne de sultestreikende afghanerne. Dette er ikke nestekjærlighet, disse menneskene har ikke gjort noe ulovlig, de ønsker bare å leve i et land som ikke er en krigssone, det er deres forbrytelse, mener SOS Rasisme.

– Vi ber derfor om at du, som øverste leder for prestene i Oslo, griper inn og sikrer at de sultestreikende får bli i de tross alt ordnede og rolige forhold utenfor domkirken, skriver organisasjonen i et brev til Oslo Biskop Ole Christian Kvarme.