Tvilsom hjemsendelse av afghanere

0Shares

Fredag har afghanerne sultestreiket i tre uker utenfor Oslo domkirke. Dermed er de i ferd med å nå en kritisk medisinsk grense, ifølge sjefen for Legevakten.

Fagsjef Rune Berglund Steen i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) mener tvangsretur av afghanere til Kabul er i strid med anbefalingene fra UNHCR.

-UNHCR går i sitt posisjonsdokument av juni 2005 klart imot å henvise en afghaner til å bosette seg i et område hvor han/hun mangler reell tilknytning, inklusive byområder som Kabul. Flertallet av avslagene fra norske myndigheter er imidlertid basert på at personer fra utrygge områder skal returnere til Kabul, skriver Steen i et innlegg i Aftenposten.

Her er resten av innlegget:
I mange tilfeller går det direkte frem av vedtakene at man har valgt å tilsidesette UNHCRs syn. Vi siterer Utlendingsnemnda: “Videre har UNHCR frarådet retur av afghanere til områder der de ikke har nettverk. Nemnda finner imidlertid etter en helhetsvurdering av klagerens situasjon at det ikke fremstår som utilrådelig å returnere ham til Kabul.” Dette til tross for at nemnda skriver at søkeren “ikke har noe nettverk i Kabul”. Som et rent spørsmål om faktum er det dermed ikke mulig å påstå at saksbehandlingen generelt er “forankret hos” eller “basert på” FN.

UNHCR inngår i trepartsavtalen med norske og afghanske myndigheter. Man må imidlertid skille mellom avtalen som muliggjør retur på den ene siden, og UNHCRs anbefalinger om hvem som bør returneres på den andre. Det er disse anbefalingene norske myndigheter velger å sette seg ut over.

Vanskelig
Bakgrunnen for Høykommissærens syn er den svært vanskelige humanitære situasjonen i Kabul. Mens noen ressurssterke personer sikkert vil klare seg greit, vil endel kunne havne i en elendig situasjon. En stor del av dem som skal returneres, er etniske hazaraer fra fjellområdene i Ghazni. Det er klart ikke i samsvar med UNHCRs posisjon at personer som forventelig vil ha vansker med å klare seg i Kabul, skal returneres dit.

Det er svært positivt at Regjeringen raskt kom UNHCRs kritikk i møte, og avgjorde at all retur til Afghanistan skal foregå i overensstemmelse med UNHCR. Det forblir imidlertid uavklart hva som faktisk vil skje med de afghanerne som har fått FN-stridige vedtak og som derfor ikke skal returneres.