– Ta menneskehandel i Sørøst Asia på alvor

0Shares

– Mange vietnamesiske bruder bringes/selges til Taiwan. Andre kommer som hushjelper. Kvinnene fratas lønn og pass og blir ikke-eksisterende i samfunnet. Det betales ekstra godt for jomfrubruder. Vietnamesiske myndigheter håndterer ikke dette som et problem, sa pastor Nguyen van Hung om også viste lysbilder som illustrerte hvilken situasjon mange kommer i.

Pastoren har presset frem tiltaler mot arbeidsgivere, ”arbeidstakermeklere” og menneskehandlere i det taiwanske rettssystemet, og har forhandlet frem erstatning for tapt lønn og skader. Pastoren har bygget allianse med ulike rettshjelps- og arbeidsrettighetsorganisasjoner i Taiwan, og anses som en helt for mange mishandlede og arbeidere holdt som slaver i Taiwan. Han driver lobbyvirksomhet for lovendringer slik at arbeidstakere kan få lovfestede rettigheter, og har avholdt demonstrasjoner mot tvangsarbeid.

Turid Heiberg fra Redd Barna brukte som eksempel barns manglende beskyttelse i mange land, i Uganda lever 90 % av barna i redsel for vold. De har en grunnleggende mangel på beskyttelse. Mindre enn 3 % av verdens land gir barn like god beskyttelse som voksne.

Guri Tyldum fra forskningsstiftelsen Fafo luftet noen tanker for forsamlingen om hva egentlig er problemet og hva gjør vi for å børe på det.

– Skremmer vi kvinner fra å reise og å søke arbeid i utlandet? Det er vanskelig å være kvinne i mange land. De som reiser ut kan sende penger hjem og forsørge storfamilien. Dette er av avgjørende betydning for mange for å kunne overleve, og representerer en betydelig andel u-hjelp fra rike til fattige land. Adgangen til vestlige land er svært begrenset. Ofte er buk av menneskesmuglere eneste mulighet. Kvinnene settes i gjeld til noen og kommer i et avhengighetsforhold. Det er et faktum at kvinner som reiser ut har et større inntektspotensiale enn menn. F.eks. forventes større inntekt fra en nigeriansk kvinne enn mann, sa Tyldum.