Sterk motstand i Ecuador mot frihandelsavtale

0Shares
Latest posts by Kommentar av Cesar Marin oversatt og tilrettelagt av Claudio Castello (see all)

Forhandlingene kommer på tvilsom grunnlag, med lite konkret gjennomtenkte manøvre. Såpass ansvarlige folkevalgte bør i det minste kunne rådføre seg med folket, og når de har opptrådt som de har gjort, så bør man vurderes disses stillinger helt opp til ministernivå.

Skulle våre folkevalgte har den minste grad av anstendighet, så mener jeg at de skal avgå umiddelbart. Men kanskje er dette for mye å be om for en enkeltgruppe som i lang tid har ikke bare ignorert og neglisjert, men også direkte fornærmet landets egen-interesser og nasjonale opinion.

Vi oppfordrer president Palacio at han vender om og fortsatt gjennomfører det sosiale reformprogrammet på bekostning av frihandelsavtalen. Som øverste leder er han ansvarlig for å ha signert denne, og vi kan i det minste forvente at han utfører sine vedtekter i den tiden han har igjen.

Våre oppfordringer til ham gjelder også de eventuelle regjeringsutskiftningene han kommer til å gjennomføre. Landet trenger statsråder som kan legge et godt økonomisk grunnlag, ikke bare for de neste åtte måneder regjeringen har igjen, men utover den tid, når nye krefter skal overta Ecuadors styring. Ministrene som gjennom korrupte og tvilsomme virkemidler har forhandlet frem en ganske ugunstig frihandelsavtale for alle ecuadorianere, har lite troverdighet igjen og bør ikke tillegges oppgaven med å forhandle fram nye handelsavtaler eller i det hele tatt oppgaver på ministernivå.

Regjeringen til president Palacio bør imidlertid også roses i deres innsats i saken mot transnasjonale oljeselskaper og deres utbytting av arbeidskraft og miljø. Som fungerende statssjef er det viktig å vise myndighet og videre vil vi gjerne at dette skal være en oppmuntring til hans presidentgjerning og til å opprettholde en mest mulig sunn og rettvis handel i henhold til lovene.

Cesar Marin er ecuadoriansk minoritetsjournalist. Han bor i USA (Florida), hvor han driver nettstedet ”Enlace Ecuador Emigrantes-Proyecto Comunitario”. Nettsiden kommer flere ganger ukentlig med nyhetsbrev til de flere millioner ecuadorianere som befinner seg utenfor landegrensene.