SOS Rasisme og støttespillere demonstrerte utenfor Stortinget

0Shares

Under en høyst ironisk parole som oppfordret til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssens umiddelbare deportasjon til Afghanistan, samlet seg rundt 500 demonstranter på Løvebakken for å markere en foreløpig slutt på de sultestreikende afghanernes kamp for å få vedtaket om hjemsending omgjort. I tillegg til SOS Rasisme var også Rød Ungdom, Grønn Ungdom, SU, Attac Oslo Øst og Nettverk mot Statlig Rasisme blant tilstedeværende organisasjoner.

Lotte Pedersen var den første til å holde appell. Hun kalte regjeringens midlertidige vedtak ”et vendepunkt for norsk flyktning- og asylpolitikk, hvor humane interesser i tråd med FNs konvensjoner går foran storpolitiske hensyn”. Hun mener det er skammelig ”å sende afghanerne til et hjemland hvor den interne situasjonen er såpass elendig” og minnet om ”at Norge indirekte gjennom den amerikanskledede koalisjonen mot terror er i krig med landet og bidrar til fortsatt nød og elendighet”.


Løvebakken dekkes i et flere meter langt svøpe med underskrifter og støtteerklæringer
til de sultestreikende.

Tidligere NRK-korrespondent Erling Borgen gav regjeringen det glatte lag, og var spesielt skuffet over at enkelte faksjoner i SV inntok et nøytralt synspunkt eller gikk for hjemsendelse av afghanerne.

– Hadde ikke Kristin Halvorsen og partiet sittet i regjeringen ville de ha taklet saken med en helt annen innstilling. Saken er et spørsmål om menneskerettigheter. Vi er med i krigen, og da har vi et moralsk ansvar for dem som er rammet.

Borgen mener den norske regjeringen må gi permanent opphold til alle afghanerne, inkludert de som er fra Kabul.

Sultestreikernes talsmann, Zahir Athari, takket for støtten afghanerne har fått under de siste 26 dagene. Selv om aksjonen er avsluttet varsler han fortsatt kamp for å få opphold i landet.

– Vi skal fortsetter kampen videre. Målet vårt er at alle flyktningene skal få vurdert sin sak på nytt.

Athari påpekte ”at nordmenn som afghanere som alle mennesker har rett til et liv i en verden hvor det er fred, rettferdighet og sosial likhet.”

-Provoserer til ny sultestreik
Så lenge regjeringa ikke har instruert Utlendingsnemda (UNE) om å endre praksis og følge UNHCR anbefalinger så har det ikke skjedd noen endring, skriver SOS Rasisme i en pressemelding.

– De sultestreikende har oppfatta det slik at ingen afghanske flyktninger vil bli sendt tilbake hvis ikke FNs høykommissær for flyktninger UNHCR har gitt klarsignal om dette, dette kan en f.eks. lese her: http://sv.no/nyheter/nyheter/dbaFile110917.html.  Denne uttalelsen står i direkte motstrid til det som blir sagt av UNE: www.une.no, pressemelding av 15.6.