– Nei til oppbevaring av mennesker

0Shares

Bjarne Håkon Hansen og regjeringen har varslet at de tidligere sultestreikende afghanerne som har to negative vedtak vil få botilbud i det nylig opprettede ventemottaket i Lier.

– Vi syntes det var prisverdig at den nye regjeringen viste et humanitært sinnelag, og stoppet utkastelsen av personer med endelig avslag på asylsøknaden fra mottak, men vi kan imidlertid ikke støtte opprettelse og bruk av et ventemottak for ureturnerbare asylsøkere, sier Generalsekretær i Norsk Folkehjelp Finn Erik Thoresen.

Ventemottak er et botilbud med lite eller ikke noe innhold. Beboerne får bare tak over hodet, mat fra kantine, og utdelt hygieneartikler. Det øvrige tilbudet er et informasjonsopplegg med fokus på retur. Utover dette finnes det ingen tilbud om aktiviteter, og beboere få heller ingen egne lommepenger. Ventemottaket ligger isolert beliggende i Lier, og beboerne har ikke engang penger til en bussbillett, sier Thoresen.

– Ventemottak gir mennesker som allerede er i en vanskelig livssituasjon en verre humanitær situasjon. De lever under høy grad av kontroll, har liten innflytelse over eget liv, stor usikkerhet, uten meningsfulle aktiviteter og lite håp framtida. Dette er et uverdig tilbud. Vi mener ventemottak er en feil løsning, avslutter Thoresen.

Norsk Folkehjelp mener at asylsøkere med avslag – afghanere og andre – bør bo i mottak med et menneskeverdig tilbud og innhold inntil situasjonen er slik at de kan returnere(s) eller den enkeltes sak tas opp på nytt.