Sendes tilbake til steder asylsøkere ikke kommer fra

0Shares

Internflukt benyttes i tilfeller hvor asylsøkerens hjemsted ikke ansees som trygt, og man derfor returnerer personen til et annet sted i hjemlandet. Det er ikke bare i Afghanistan norske myndigheter benytter seg av internflukt.

Dette provoserer FNs Høykomissær for flyktninger (UNHCR) og en rekke interesseorganisasjoner. I UNHCRs gjeldende retningslinjer heter det blant annet at internflukt til disse landene ikke må skje fordi asylsøkerne trenger internasjonal beskyttelse.

– Bruken av internflukt er en tvilsom praksis. Vi aksepterer at det er utrygt for asylsøkeren å reise hjem. Samtidig sier vi at vi ikke vil gi beskyttelse, sier politisk talsmann i Amnesty, Jon Peder Egenes.

– Vi mener tydelig at det ikke er akseptabelt å benytte seg av internflukt i den grad Norge gjør, sier Egenes til Aftenposten. Han mener den norske praksisen har økt de senere årene.

– Ved å tvangsreturnere til hjemlandet fratar vi beskyttelse og en rekke internasjonale rettigheter, påpeker han.