Arbeidsinnvandringen fortsetter å øke

0Shares

– Veksten gjelder særlig personer fra de nye EU-landene, sier Ida Børresen, fungerende direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI). Det har også vært en jevn økning i antallet arbeidstillatelser gitt til borgere fra ”gamle” EU-land og land utenfor EU. Antallet arbeidstillatelser varierer kraftig, med topp i sommermånedene. Nordiske borgere trenger ikke arbeidstillatelse, og er derfor ikke inkludert i tallene.

I løpet av første halvår i år ble det gitt snaut 32 200 arbeidstillatelser. Om lag 17 800 tillatelser var nye, de resterende 14 400 var fornyelser. Det ble gitt 17 200 tillatelser til polske borgere (53 prosent av alle) og 5 000 til borgere av Litauen (15 prosent).

Sammenliknet med samme periode i 2005 er det i 2006 blitt innvilget 9000 flere arbeidstillatelser, en økning med 40 prosent. Nye tillatelser økte med 32 prosent og fornyelser med nesten 50 prosent. Tillatelser gitt til polske borgere økte med 43 prosent og tillatelser gitt til borgere av Litauen økte med 17 prosent.

Sammenliknet med 1. juli i fjor har antallet gyldige arbeidstillatelser økt med 13 300 per 1. juli 2006, til drøyt 49 000. Borgere av nye EU-land sto for 9 900 av denne økningen. Den største gruppen blant personer med gyldige tillatelser er polakker, med personer fra Litauen på andreplass.

Hittil i 2006 er det blitt innvilget 662 arbeidstillatelser som faglært. Det er 190 flere enn på samme tid i fjor. En faglært er en person som er fagutdannet eller har spesielle kvalifikasjoner. Det er stort sett bare borgere av land utenfor EU-området som søker om denne type tillatelse. Det var en særlig sterk økning i faglærttillatelser til indiske borgere (fra 24 til 105).

Oversikt faglærte som kommer til Norge etter land og størrelse, 1. halvår 2006 (1. halvår 2005 i parentes):

India 105 (24)
USA 84 (77)
Russland 58 (59)
Kina 34 (32)
Romania 32 (10)