Vellykket rekruttering av minoriteter til arbeid

0Shares

Bystyret i Kristiansand kommune vedtok i 1996 en handlingsplan for hvordan kommunen kan rekruttere flere innvandrere til stillinger i kommunen. De ansatte en personalkonsulent i rådmannens stab som hadde som oppgave å implementere planen, samtidig som de mottok bevilgninger fra UDI til arbeidet.

Kommunen har blant annet lagt inn i ansettelsesreglementet at alle kvalifiserte søkere med etnisk minoritetsbakgrunn skal innkalles til intervju, og i kommunens stillingsannonser oppfordres innvandrere til å søke.

Planen har fokus på ikke-vestlige innvandrere, og målet er gjenspeiling av befolkningen blant kommunens ansatte. Fra 1997 til januar 1999 økte antall årsverk i kommunen utført av personer med etnisk minoritetsbakgrunn fra 2,7 prosent til 4 prosent, som et resultat av handlingsplanen. I 2006 har kommunen en målsetting om at 5,1 prosent av årsverkene i kommunen skal utføres av personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

KS-vedtak
KS Sentralstyre behandlet 16. juni en sak om rekruttering av arbeidskraft med minoritetsbakgrunn, og vedtok da blant annet en anbefaling om at kommuner og fylkeskommuner har lokale mål for økt rekruttering av arbeidstakere med etnisk minoritetsbakgrunn.