UNE stopper behandlingen av Libanon- saker

0Shares

Beslutningen innebærer at UNE den nærmeste tiden ikke vil fatte vedtak i asyl- eller andre utlendingssaker der eventuelle endelige avslag innebærer plikt til å returnere til Libanon.

Unntaket er at UNE fortsatt vil behandle Libanon- saker som omfattes av Dublin- forordningen eller første asylland – regelen.

Når det gjelder dem som tidligere har fått endelige avslag, er plikten til å forlate Norge midlertidig suspendert, med unntak av dem som omfattes av Dublin- forordningen eller første asylland – regelen. Dette innebærer at disse inntil videre ikke plikter å rette seg etter avslaget.

Informasjonstelefon: 23 35 19 85
UDI har åpnet en egen informasjonstelefon for personer som er berørt av situasjonen i Libanon og som har spørsmål knyttet til utlendingssaker.

Telefonen er betjent fra og med fredag 21.juli 2006, alle hverdager mellom kl. 09.00-15.00. Her kan berørte få svar på spørsmål i tilknytning til søknader om visum, familieinnvandring og reisedokumenter. Det må påregnes noe lengre ventetid for andre typer telefon- og e-post henvendelser til Opplysningtjenesten for søkere.