Mange moderate muslimer

0Shares

Han står bak nettverket ”Demokratiske muslimer” som er en reaksjon på krisen rundt Muhammed-karikaturene. Ifølge Khader er dette det første muslimske nettverket som klart og utvetydig sier nei til sharia som lov.

Moderate muslimer minner mer om flertallet av folkekirkens medlemmer enn om religiøse fundamentalister, viser undersøkelser i Danmark.

En kulturmuslim kan karakteriseres som en muslim som ikke går i moskeen, og verken har et bønneliv eller daglige ritualer. En slik beskrivelse passer på Naser Khader, som verken ber eller faster, men som like fullt kaller seg muslim.

Undersøkelsen konkluderer med at ”Demokratiske muslimer” har det samme forholdet til islam som de fleste dansker har til folkekirken. De betrakter seg selv som muslimer, men tillegger ikke religionen og dens praksis stor betydning. Det kan også være en forklaring på hvorfor bare én av ti muslimer deltar på fredagsbønn i Århus i Danmark, melder religion.dk.