Også menn sliter

0Shares

Det å gifte seg til Norge byr på en rekke utfordringer og overraskelser.

-Både islam og kulturen i Pakistan pålegger mannen å forsørge kone og barn. Mannen skal jobbe, og tradisjonelt er kvinnen hjemmeværende. Mange menn fra Pakistan takler endringer i denne rollefordelingen dårlig. En må lære å akseptere at kvinnen jobber, ønsker å jobbe eller må jobbe for familiens økonomi. Det hender at mannen til å begynne med også må leve av pengene kvinnen tjener. Innimellom kan hun til og med tjene bedre enn mannen, og det selv etter at han har vært i Norge noen år, skriver Raja.

– Det er altså ikke lett å være “importert” mann fra Pakistan. Ikke kan en norsk, ikke har en noen venner i Norge og ikke får en lett jobb. Kvinnen er ofte mer selvstendig enn ønskelig, og hun kan sine rettigheter. I langt høyere grad enn mannen er vant til, er hun knyttet til sin familie. Det tar lang tid å finne seg til rette for den pakistanske mannen. For de fleste er imidlertid utfordringene verdt det. Tross alt – uavhengig av kvaliteten på den utvalgte kona – har hun jo gitt ham visum til verdens beste land, skriver han videre.

Les hele kronikken: Stakkars landsbygutt fra Pakistan