Språkkrav: Ny form for diskriminering?

0Shares

– Firmaer skal ikke stille strengere språkkrav enn det som er nødvendig for å utføre jobben. Det virker ekskluderende overfor jobbsøkere som ikke snakker perfekt norsk. Her har kravene vært for strenge, sier ombud Beate Gangås til Dagsavisen.

– Det er viktig at firmaer er bevisste på hvilke språkkrav de stiller, og hvorfor de stiller disse kravene. Det er grunn til å tro at noen arbeidsgivere stiller unødvendige krav til språkkunnskaper uten at de har vurdert nødvendigheten. Et unødvendig strengt språkkrav utelukker kvalifiserte søkere på feilaktig grunnlag og vil være diskriminerende, presiserer ombud Gangås.

1. januar fikk Norge en ny diskrimineringslov som styrker rettighetene til innvandrere som mener seg utsatt for diskriminering. Lovens paragraf 4 sier at direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt.