Vanskelig å få besøksvisum

0Shares

Nå har Omod sendt brev til integreringsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) for å gjøre ham oppmerksom på det organisasjonen betegner som diskriminerende praksis.

– Regelverket er allerede strengt nok til å forebygge avhopping, sier Ingjerd Hansen, og viser til at alle som søker om visum trenger et invitasjonsbrev fra verten i Norge. Verten må i tillegg underskrive en garanti som dekker kostnader ved en eventuell tvungen hjemsending.

Simon Mumtaz fortviler fordi han blir nektet besøk av sin 80 år gamle tante. Utlendingsdirektoratet avslo visumsøknaden hennes, skriver Dagsavisen.

I begrunnelsen heter det at hans barnløse tante ikke har sterk nok tilknytning til Pakistan, og at landets økonomiske og sosiale forhold gjør det attraktivt for henne å bli værende i Norge.

En UDI-rapport for 2005 viser sterk variasjon i avslagsandelen på visumsøknader fra ulike land. Særlig de største ikke-vestlige innvandrergruppene blir nektet besøk. Om lag halvparten av de 3.450 visumsøknader fra Pakistan og Sri Lanka fikk avslag. Det var mye lettere å få innvilget visum for søkere fra land som tradisjonelt har hatt flere asylsøkere. Bare 6 prosent av søknadene fra Etiopia fikk avslag.

Organisasjon mot offentlig diskriminering (Omod) har fått mange henvendelser fra fortvilte innvandrere som nektes besøk fra slektninger i utlandet.

– UDI avslår visum på tynt grunnlag. UDI antar at folk ikke returnerer til hjemlandet sitt etter besøk hos slektninger i Norge. Men det finnes ingen statistikk som viser at mange ikke returnerer, sier rådgiver Ingjerd Hansen til Dagsavisen.