Slakter regjeringens gavebok

0Shares

Introduksjonsboken, som akkurat nå trykkes i 10 000 eksemplarer, skal gis til alle nye norske statsborgere fra i høst av.

– De tre forfatterne er historikeren Øystein Sørensen, sosiologen Andreas Hompland og juristen Njål Høstmælingen. Tre hvite, middelaldrende akademikere, blant Norges fremste. De avspeiler alt annet enn et mangfoldig Norge. De viser i stedet hvor langt det er igjen før Norge er et integrert samfunn der etniske minoriteter har virkelige sjanser til å innta maktens tinder, skriver Almås.

– Introduksjonsboken for nye statsborgere burde ha vært skrevet av en ny generasjon førsteklasses unge norske skribenter med etnisk bakgrunn. Det er mange kunnskapsrike, skarpe folk å velge blant. De kjenner på kropp og sjel de spenninger og de konfliktlinjer som eksisterer i dag, de skjønner hvor barrièrene finnes og hvordan det likevel er mulig å forandre Norge. De ser landet både utenfra og innenfra, fordi de selv er begge steder, samtidig.

– Men i stedet for å slippe til skribentene som vet like godt hva de krever av samfunnet som hva samfunnet krever av dem, er både troskapsløftet og introduksjonsboken gjennomsyret av hvilke forventninger myndighetene har. For hva er det “Norge” krever i troskapsløftet som boken avsluttes med, og som nye statsborgere høytidelig skal fremsi?

Les hele saken: Det er godt å være typisk norsk