Flere innvandrere får jobb

0Shares

13 116 innvandrere var registrert ledige i 2. kvartal i år. Dette var om lag 2 000 færre enn samme kvartal i fjor. I alt 60 595 personer var registrert ledige ved utgangen av mai i år. Innvandrere utgjorde ca. 22 prosent av dem. 

Det er noe sterkere nedgang i prosentpoeng blant de ikke-vestlige innvandrerne. De fleste av disse hadde en nedgang i ledigheten på over 2 prosentpoeng. Imidlertid var det de vestlige innvandrerne som hadde størst relativ nedgang, siden ledighetsnivået ligger en del lavere i disse gruppene.

Den høyeste ledigheten finner vi fortsatt blant innvandrere fra Afrika som hadde 15 prosent. Dette er syv ganger så høyt som nivået i majoritetsbefolkningen.