Rekord mange søker om asyl

(Innenriks) Aldri før har så mange mennesker søkt om politisk asyl her i landet som i fjor.

14.800 personer fra 100 ulike land søkte om asyl i fjor, og av dem fikk 5600 personer bli.

Sju av ti kommer fra land i Sentral- og Øst-Europa, og nesten alle får avslag.

Statistikken for årets fem første uker bekrefter tendensen om at det kommer stadig flere. Men andelen med innvilgelser synker, fordi det kommer stadig flere fra land der forholdene er slik at beskyttelse ikke er nødvendig.