Kvinnelige imamer mulig?

(Innenriks) – Hvorfor ikke? Det blir spennende å se hva som kommer først, kvinnelige imamer eller den første kvinnelige presten i den katolske kirken, sier teologen Oddbjørn Leirvik tok nylig doktorgraden sin på en sammenlignende studie av samvittighetsbegrepet i en kristen og en muslimsk kontekst.

Med muslimsk moral forstår Leirvik det som en gruppe av muslimer mener er rett, mens han med islamsk etikk mener de verdier man med en grad av sikkerhet kan utlede fra islams hellige skrifter.

Omskjering er ikke beskrevet i Koranen, og et sted i Hadit, profeten Muhammeds ordsamlinger, sier Muhammed at om dere absolutt skal gjøre det, så gjør det så lite omfattende som mulig, forklarer Oddbjørn Leirvik.

– I spørsmålet om omskjæring og tvangsekteskap vil man se at muslimenes moral og islamsk etikk er helt forskjellige. Den erkjennelsen kan hjelpe oss i arbeidet for å hjelpe dem som utsettes for press og tvang, sier han.

– Ekteskap under tvang har ingen støtte islams skrifter. Rett nok har kvinnen en svak stilling på en del punkter, men Muhammed sier at dersom et ekteskap skal være gyldig, må begge parter klart og tydelig gi sin tilslutning til det.

Tvangsekteskap er et tragisk utslag av holdninger som har forholdsvis bred støtte hos en del muslimer, til tross for at det ikke er noe utslag av islamsk etikk.

Derfor, mener Leirvik, bør man kanskje søke til imamene for å bekjempe tvangsekteskapet. Ingen av de muslimske trossamfunnene har rykket ut med støtte til tvangsekteskap. Dette skrive Klassekampen.