Bønnerom på fiskebedrift

Aker Seafood i Hammerfest har bygd bønnerom for muslimene i bedriften for å rekruttere mer arbeidskraft.

Fiskeindustrien er blitt mer avhengig av innvandrere, og tilpasser seg de forskjellige kulturene. I Hammerfest har muslimene fått et bønnerom slik at de skal trives bedre på jobb.

En gang om dagen legges arbeidet til sides for å vende seg mot Mekka og be. Bønneritualet varer bare noen minutter, men for Pasha Ahmed Ismail er bønn viktig.
-Det er obligatorisk for alle muslimer i verden, sier Ismail som jobber ved Aker Seafood i Hammerfest til NRK.

Ved Aker Seafood i Hammerfest arbeider det folk fra 23 nasjonaliteter og i følge administrerende direktør Roger Sørensen er det en evig kamp om å få tak i arbeidskraft.