Kamp mot tvangsekteskap

0Shares

– Vi kan ikke akseptere at noen våre innbyggere blir utsatt for tvang og mister retten til å bestemme over sitt eget liv, og hvem de skal gifte seg med. Byrådet vil derfor først gjennomføre en informasjonskampanje for å opplyse ungdom om at det er forbudt med tvangsekteskap i Norge, samt gjøre jenter og gutter i faresonen kjent med det hjelpeapparatet som finnes, sier byråd for velferd og sosiale tjenester Sylvi Listhaug i en pressemelding.

– I Norge har det vært mest fokus på at jenter blir utsatt for tvangsekteskap. Men vi opplever, og får tilbakemelding fra hjelpeapparatet, om at dette er et tiltagende problem også for gutter. Det er viktig nå at vi informerer grundig slik at ingen skal være i tvil om at tvangsekteskap er ulovlig i Norge og at vi har hjelpetiltak for de som ønsker å komme seg ut av en situasjon hvor familien presser på for at unge mennesker skal gifte seg mot sin vilje, sier byråd Sylvi Listhaug.