Lanserer Norges første flerkulturelle TV

0Shares

TV som foreløpig kommer på web skal lanseres fredag 27. oktober.

Utrop spiller og kommer til å spille en fremtredende rolle som formidler av elektroniskbasert informasjon og kunnskapsstoff til alle grupper i samfunnet. Utrop.no er en unik distribusjonskanal, med 60 000 unike besøkere i måneden. Ungdomsportalen Lixom.no er en annen kanal som har bortimot 40 000 unike unge besøkere i måneden. Dette gir oss et klart forsprang på å gjøre våre web-TV tjenester tilgjengelige for et bredt publikum. Fordi Utrop tar hensyn til de ulike gruppene i samfunnet, fremstår vi som et kultur- og kunnskapsnett for alle.

Våre journalister og fotografer vil bli utstyrt med et videokamera, og opptak vil foregå i intervjusituasjonen. Samtidig vil vi ta opp debatter og andre kulturelle arrangementer, og har on-demand visning av filmklippene. Utrop bruker et unikt verktøy for å publisere animasjoner, multimedia og avanserte applikasjoner på nettet. Flash-teknologi er en av de viktigste nettbaserte teknologiene i dag. Fra å være et vektorbasert animasjonsverktøy, har det utviklet seg til et allsidig multimedie- og programmeringsverktøy. Videoavspilling har blitt opptil 200 % raskere.

Også personer med minoritetsbakgrunn skal få mulighet til å utvikle sin egen kulturell identitet gjennom skapende virksomhet gjennom nye kanaler og nye former. De må også gis plass i storsamfunnets institusjoner som naturlige og likeverdige deltakere. Formidling av kunnskap, informasjon og kultur må derfor styrkes for å stimulere til egenutvikling. Det er her nye medier og informasjonsteknologi må tas i bruk.

Utrop TV er foreløpig bare tilgjenglig som web-TV, men i nær framtid er det en ide at å lansere en egen flerkulturell TV-kanal. TVen vil være tilgjengelig fra utrop.no og utroptv.no.