Prioriterer ikke khat-bekjempelse

0Shares

– Det er et paradoks at nesten all omsatt khat selges fra en klubb i Grønlandsleiret, 100 meter fra politihuset. Det synes som om bekjempelse av misbruk av dette narkotiske stoffet prioriteres langt ned sammenliknet med andre stoffer på tross av de store sosiale konsekvensene dette kan ha for den enkelte, dennes familie og samfunnet, sier stortingsrepresentant André Oktay Dahl (H).

En rapport fra NOVA viser at den typiske khat-misbrukeren ofte har sammensatte problemer; med arbeidsledighet, familievansker, økonomi- og boligproblemer og psykiske helseproblemer. Les mer

Under spørretimen på Stortinget spurte Dahl justisministeren Knut Storberget (Ap) hvilke tiltak han skal gjennomføre for å forebygge khat-misbruk i det somaliske miljø i Oslo.

Lav prioritet
– I henhold til Kripos er khat et lavprosentlig, amfetaminlignende materiale, noe kraftigere i effekt enn koffein, men mindre enn for eksempel amfetaminholdige stoffblandinger. Gjennom opplysninger mottatt fra det somaliske miljøet i Oslo politidistrikt beskrives at khat skal ha omtrent samme funksjon for en somalier som alkohol har for en nordmann, svarer statsråden.

I og med at det er få land i Europa som anser khat som et narkotikum, er en politimessig bekjempelse av innførsel, omsetning og bruk av stoffet generelt ikke prioritert i Europa, mener han.

– Det er min mening at forebyggende tiltak krever et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter, herunder integreringsmyndigheter, helsevesen, sosialvesen, tollvesen og politiet, samt det somaliske miljøet selv. Jeg vil sørge for at politiet tar aktivt del i et slikt samarbeid, sa ministeren.

Reagerer på nedprioritering
– Svaret fra justisministeren innebærer i korthet at dette er et område som regjeringen har langt ned på prioriteringslisten og er etter min mening svært passivt. Jeg har forståelse for argumentasjonen som angår den snevre definisjonen av hva som er kjerneoppgaver for politiet og ikke, men statsråden varsler ingen tverrfaglig innsats utover generelle og uforpliktende løfter om å “sørge for at politiet tar aktivt del i et samarbeid”.

– Høyre vil forfølge videre saken under budsjettbehandlingen og fremover med sikte på å presse regjeringen til å ta innover seg de dype problemene som khat-misbruk skaper for somaliere i Norge, sier Dhal til Utrop.