Åpent møte om tiltak mot tvangsekteskap

Tirsdag 31. oktober arrangerer AUF et åpent møte om tvangsekteskap på Oslo Arbeidersamfunn fra 16.30-19.00. Alle interesserte inviteres til å delta.

Årlig utsettes gutter og jenter bosatt i Norge og bli giftet bort mot sin vilje. Tvangsekteskap er et lovbrudd og frarøvelse av ungdommers frihet. Mange organisasjoner og enkeltpersoner har et sterkt engasjement mot tvangsekteskap og ønsker opptrapping av arbeidet for å forhindre tvangsekteskap.

I forbindelse med arbeidet med ny utlendingslov er tiltak mot tvangsekteskap satt på agendaen. En del av forslagene har vakt stor debatt, slik som aldersgrense og tilknytningskrav.

Med dette møtet inviterer AUF til en diskusjon om tiltak mot tvangsekteskap, og stiller spørsmål ved hvordan arbeidet har fungert i Danmark, hvilke konsekvenser aldersgrense og tilknytingskrav har hatt der, og hvordan det vil fungere i Norge. Særlig interessant er det å få fokus på at det finnes en rekke tiltak som enda ikke er prøvd.

Program:

16.30: Åpning ved Martin Henriksen, leder i AUF
16.45: ”Danske erfaringer med tvangsekteskap”
v/ Farwha Nielsen, rådgiver LOKK (det danske krisesentersekretariatet)
17.10: ”Erfaringer fra Drammen”
v/ Nina Bjørlo, Politiet i Drammen
17.30: ”Hjelp og støttearbeid i Norge – hvordan fungerer det?”
Representant fra Mira-senteret
17.50: ”Hva kan gjøres mot tvangsekteskap? Alternativer til aldersgrense”
v/ Anja Bredal, forsker Senter for kvinne- og kjønnsforskning
18.10: Debatt. Åpent for kommentarer og spørsmål fra salen.

Slutt ca. 19.30.

Møtet er åpent for pressen.

For mer informasjon eller påmelding kontakt Åsmund Aukrust på [email protected] eller ring AUF sentralt på 22 39 61 40.

Oslo Arbeidersamfunn har lokaler i 5.etasje på Arbeidersamfunnets plass 1. Inngang ved siden av Cafe Provence, inngang Torggata.