Sagt på fylkesårsmøter

0Shares

Stortingsrepresentant Karin Woldseth på Frps fylkesårsmøte i Os:

– Utenlandske imamer får oppholds- og arbeidstillatelse som spesialarbeidskraft.Og når de ikke praktiserer som imamer, får de fortsatt bo her. Det vil vi ha slutt på.

– De trenger ikke noen form for utdannelse, bare tre års praksis. De er ikke spesialarbeidere. Det er modige pakistanske kvinner som foreslår at imamene utdannes i Norge. Det synes jeg er et fornuftig forslag. Da kan vi få islamske prester som hjelper folk til å tilpasse seg det norske samfunnet.

(Kilde: Bergens Tidende)

Rita Sletner, (V) statssekretær i justisdepartementet årsmøtet i Møre og Romsdal Venstre, som stilte seg helt og holdent på de unge jentenes side og mot imamene og den gamle «skikk og bruk»-mentaliteten i innvandrermiljøer:

– De unge jentene med innvandrerbakgrunn som gjør opprør mot omskjæring, tvangsgifte og æresdrap fortjener støtte fra hele det norske samfunnet. Vi vet nok om hva som skjer, nå må det handles.

En av dem som tok til orde for å se på en del problemer med nye øyne var Kirsti Dale fra Ørsta, avtroppende nestleder Møre og Romsdal Venstre. Hun har arbeidet med innvandrere i mange år og kunne fortelle på årsmøtet at det er en gruppe som mangler i den kontakten hun har hatt med innvandrerne, og det er kvinnene. Barna, de unge og mennene er lett å få i tale, men hvor er kvinnene? Hun gav selv svaret:

– De er hjemme og føder barn for det er så lønnsomt med den norske kontantstøtten. Her virker denne ordningen rett og slett mot sin hensikt.

(Kilde: Sunnmøreposten)