– Asylbarna diskrimineres

0Shares

Asylbarna har ikke den samme omsorgen og beskyttelsen som andre utsatte barn har, fordi de ikke kommer inn under barnevernet.

– Det er i strid med internasjonale konvensjoner, og slik vi ser det er dette et klart brudd på FNs barnekonvensjon, sier Lassen.

Lassen har vært med å skrevet en utredning om disse barnas rettsikkerhet.

– Jeg tror det er sterke krefter som er motivert av et ønske om å sende signaler ut i verden om at det ikke er lurt å sende barna sine til Norge.

– Resonnementet virker slik: Hvis vi ikke behandler disse barna så alt for bra, eller ganske dårlig til og med, så sender vi et allmenpreventivt signal ut i verden om at barna ikke skal sendes hit. Det er jo helt absurd, mener Lassen.

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem lover at asylbarna skal få samme beskyttelse som andre barn. Før ble ikke asylbarna beskyttet av barnevernet, men dette skal endres, sier hun til NRK.