Barnehage for alle: Et skritt mot integrering

0Shares

Hvor viktig er det for barn å gå på barnehage i Norge?

Innledere:
1. Malake Izati.
Pedagog. Prosjekt leder i bydel Alna i Sprok i fire

2. Banaz Baban
Tospråklig lærer og morsmål lærer i Askim kommune.
Flere kulturell ped i Norge

Seminaret er på kurdisk, men det er mulighet for tolkning til norsk for de som deltar.

Kontakt personer:
Bahar Munzir E.post: [email protected]  
Tel: 958 50 492 [email protected]