Fagarbeider ble lønnet som assistent

0Shares

Først fikk hun høre at det var fordi hun var vikar, deretter at utdannelsen hennes ikke var godkjent i Norge og at hun derfor ble regnet som ufaglært.

Det var en kollega som gjorde Marilda oppmerksom på at hun kunne søke om å få utdannelsen sin godkjent gjennom Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT. I attestene fra NOKUT framkom det at utdanninga hennes var jevngod med en norsk bachelorgrad pluss 120 studiepoeng i tillegg, og at dette tilsvarte en utdannelse på fagarbeidernivå.

Men kommunen sto på sitt, og ville ikke avlønne henne som fagarbeider, melder Kommunikè.

Å organisere seg ble løsningen.

– I og med at NOKUT hadde godkjent Marildas utdanning fra hjemlandet, var det åpenbart at den skulle gi uttelling i jobben hennes i kommunen. Med andre ord at hun hadde krav på bedre lønn enn det hun fikk, sier regionleder for Nord-Norge, Marit Sørensen Graff.

– Vi kom i 2004 fram til at hun ikke kunne vurderes som fagarbeider i omsorgssektoren fordi hun manglet medisinsk kompetanse. Etter påtrykk fra KFO har vi nå vurdert saken på nytt, og kommet fram til at Marilda Johnsen likevel kvalifiserer til å vurderes som fagarbeider. Hennes miljøkompetanse veier opp for den manglende kompetansen innen medisin, og vi har tilpasset arbeidsoppgavene hennes sånn at hun får utnytte sine sterke sider, sier personalsjef i Sortland kommune, Skjalg Steiro.