Èn vietnamesisk politiker i Norge

0Shares

– Jeg har alltid tenkt at det er bedre å ta initiativ og gjøre noe med tingene istedenfor å være en passiv klager. Derfor meldte jeg meg inn i AUF da jeg gikk på videregående, sier Leon Nguyen. Etter å ha sittet i fylkesstyret i AUF i Akershus, kom han inn som vararepresentant i kommunestyret i Rælingen ved valget i 2003. I sommer rykket Nguyen opp til fast plass.

– Vi vil at partiene skal nominere flere innvandrere på valglistene, og lage inkluderende valgprogram til lokalvalget neste år. Innvandrere må på sin side være villige til å stille opp som kandidater på partienes valglister. Vi oppfordrer også innvandrerorganisasjonene til å ta kontakt med partiene og ta opp dette med dem, sier medlem Kontaktutvalget mellom Innvandrere og Myndigheter (KIM) Dhayalan Velauthapillai.

Spredt
– Vietnameserne er spredt over hele landet, og er å regne som en mindre minoritet i hver kommune. Til sammenligning har pakistanerne stor konsentrasjon i Oslo. Dermed blir det enklere for disse gruppene å bli valgt inn, sier valgforsker Frank Aarebrot.

Selv om bare fire med innvandrerbakgrunn sto på sikker plass ved forrige kommunevalg i Oslo, fikk hele 12 innvandrerrepresentanter plass i bystyret. Dette fordi innvandrerne er flinke til å kumulere sine egne representanter.