Kontaktutvalg i Fredrikstad

0Shares

Ordføreren i Fredrikstad kommune uttalte seg positivt den gang, og nå nærmer saken seg et vedtak i kommunestyretmøte 28. februar.

Utvalgets mål er å fremme dialog og samarbeid mellom Fredrikstads nordboere og folk av minoritetsbakgrunn, og derved redusere faren for rasisme og fremmedfrykt.

Det flerkulturelle kontaktutvalget vil i så fall bestå av åtte personer. Kommunen skal ha med fire medlemmer, de øvrige fire velges av innvandrere etter en nominasjonsprosess, melder Fredrikstad Blad.