Pris til skole for inkluderende arbeid

Dronning Sonjas skolepris ble for første gang delt ut i dag. Prisen gikk til Aspervika skole i Rogaland, og er en pris til skoler som har utmerket seg som likeverdige og inkluderende.

Dronning Sonja delte ut prisen sammen med juryleder Edvard Befring og kunnskapsminister Øystein Djupedal.

– Vi må ha store ambisjoner når det gjelder å skape en likeverdig og inkluderende skole. Inkludering er ikke bare en forutsetning for å lære, men en nødvendig del av læringsarbeidet i skolen. Og vi vet at alle ønsker å lære hvis de føler seg trygge og får tilpassede utfordringer, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal ved prisoverrekkelsen. – Alle må få mulighet til å lære og delta i et sosialt fellesskap.

– Det er en stor ære å bli tildelt Dronning Sonjas skolepris 2006. Samtidig erkjenner vi at det å motta prisen forplikter oss når det gjelder vår fremtidige praksis. Vi vil arbeide systematisk videre med å holde fokus på fellesskap, likeverd og inkludering. Vi er også opptatt av å dele av våre erfaringer i dette arbeidet med andre skoler, sier rektor ved Aspervika skole, Gunn Dirdal.

Aspervika skole legger vekt på at elever, lærere og foreldre skal føle tilhørighet til skolen og at de skal være del av et felleskap. Elevene samarbeider på tvers av årstrinn og møtes gjennom felles elevforestilling, skolemåltid, skoletrim og leksehjelp. Skolen har også opprettet miljøgrupper hvor elevene kan arbeide praktisk, for eksempel med sykkelverksted og sløyd. Aspervika skole har på denne måten utviklet en kultur for likeverd og inkludering for alle.

Skolen har 325 elever på 1.-7. trinn, som også omfatter innføringsklasser, der minoritetsspråklige elever lærer norsk før de blir plassert i en ordinær klasse.

Vinnerskolen ble plukket ut blant 66 søkere fra hele landet. Dronning Sonjas skolepris består av 150 000 kr og et kunstverk.