Mangfoldsprisen til Ullevål universitetssykehus

0Shares

– Det er lett å fokusere på utfordringene knyttet til innvandrere og arbeidsliv. Men det er vel så viktig å peke på de gode eksemplene på virksomheter som aktivt tilrettelegger for mangfold på arbeidsplassen, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Mangfoldsprisen går til en virksomhet som har utmerket seg gjennom innsats som fremmer mangfold på arbeidsplassen. Hensikten med prisen er å få fram de gode eksemplene, spre kunnskap om aktuelle tiltak og aktiviteter som virker positivt, og gjennom dette inspirere andre virksomheter til å styrke innsatsen for å få til økt mangfold i arbeidslivet.

– I dagens arbeidsmarked, hvor flere bedrifter har et stort behov for arbeidskraft, er det viktig å få til en bred rekruttering og sikre seg de rette personene til jobben uavhengig av hudfarge, etnisk opprinnelse og et utenlandsk navn. Ullevål universitetssykehus har gjennom flere år arbeidet målrettet og helhetlig for å tilrettelegge for mangfold på arbeidsplassen, både med tanke på rekruttering og videre karriereutvikling, og har gjennom denne innsatsen gjort seg fortjent til prisen, sier statsråden.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at sykehuset satser på å være et flerkulturelt sykehus rettet mot både pasienter og ansatte, og at innsatsen for å utvikle et mangfold er solid forankret i virksomheten. Juryen legger stor vekt på Ullevåls satsing på opplæring og lederutvikling rettet mot ansatte med minoritetsbakgrunn, og trekker også fram sykehusets evne og vilje til å møte flerkulturelle utfordringer med positive, praktiske løsninger.