Tidligere innvandringspolitiske talsmann i FrP dømt

0Shares

Sandberg er nestleder i Frp og leder av transportkomiteen på Stortinget. Han er dømt til 21 dagers betinget fengsel, 9 000 kr i bot og inndragelse av førerkort i åtte måender.

– Det er rett og slett flaut, pinlig og mektig irriterende. Er det noe jeg prøver å holde meg til når jeg er ute i trafikken, er det iallfall de lavere fartsgrensene, sier en angrende Sandberg til TV 2.

Retten er kommet til at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt på fartsovertredelser. Selv om kjøringen i seg selv ikke innebar noen direkte trafikkfare, er ikke dette avgjørende for reaksjonsvalget. Et avgjørende moment ved straffeutmåling ved fartsovertredelser er det farepotensialet hastigheten i seg selv representerer, skriver retten i dommen.

Det er ikke første gang Frp-toppen er blitt straffet. I 1997 ble han dømt for å ha slått og skallet ned en asylsøker som ifølge retten hadde kommet med provoserende uttalelser. Sandberg slapp fengselsstraff, men ble ilagt en bot på 3.000 kroner.

Frp-politikere oftest straffedømt
Drap, overgrep mot barn og grov vold er de alvorligste lovbrudd politikere er dømt for de siste seks årene. Frp har flest omtalte domfelte, viser en gjennomgang Dagsavisen har gjort av saker som er skrevet om i media de siste seks årene.

I løpet av de siste seks årene er 12 Frp-ere dømt for alt fra drap til underslag. Til sammenligning er fem personer fra Ap dømt, mens det er tre fra KrF.

Frp-ledelsen mener at det er medienes skyld at Frp-erne kommer så dårlig ut.

– Det er vårt bestemte inntrykk at media skriver mer om Frp-ere som gjør kriminelle ting, enn om andre partiers representanter som gjør noe kriminelt. Det henger sammen med journalistenes politiske sympatier. Jeg synes derfor det er fullstendig useriøst og amatørmessig å bygge en undersøkelse på de saker som er omtalt i media, sier Geir Mo, generalsekretær i Frp.